Nezaplatili Vám za práci, kterou jste již vykonali

Často se stává živnostníkům, kteří si poctivě vydělávají, že objednanou práci dokončí, vyfakturují a objednatel nereaguje a peníze nepošle, je to velice závažný problém, jelikož každý si potřebuje hradit své závazky, např. pokud nezaplatíte elektřinu, plyn, mohou Vás odstřihnout a […]